Regulamin Programu Lojalnościowego Bubble Tea

REGULAMIN

„Programu Lojalnościowego Bubble Tea”

 

  1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego Bubble Tea” (Program) jest Filiżanka Herbaty z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy placu 23 Stycznia 36 (Organizator).
  2. Program trwa do końca roku 2021. Dokładny termin zakończenia to 31.12.2021.
  3. Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu w naszej herbaciarni dowolnego Bubble Tea.
  4. Uczestnik Programu przy zakupie otrzymuje jedną pieczątkę za każde zakupione Bubble Tea, na specjalnym karnecie, który otrzyma od Organizatora.
  5. Uczestnik Programu, w zamian za 10 (dziesięć) zebranych pieczątek otrzyma jedną, dowolnie wybraną przez siebie Bubble Tea w rozmiarze 400 ml.
  6. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia karnetów z pieczątkami uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności.
  7. Bubble Tea w ramach programu można wybrać z oferty aktualnie dostępnej w herbaciarni.
  8. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.sklepfilizankaherbaty.pl
  9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Programu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.sklepfilizankaherbaty.pl wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
  10. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w herbaciarni lub na adres filizankaherbaty89@gmail.com